XXIII. ročník Memoriálu Róberta Béreša

XXIII. ročník Memoriálu Róberta Béreša

Dňa 18.5.2024 sme si zaspomínali už po 23.- krát na nášho tenistu, Róberta, počas tenisového turnaja usporiadaného v TA TK JUNIOR TV „Pri zimáku“ pre členov, ale ja pre priateľov nášho klubu.

Oproti minulým ročníkom t.r. to bola najnižšia účasť/ 31 aktívnych hráčov/, ktorú pripisujeme na vrub meteorológmi avizovanej predpovedi daždivej soboty, ktorá im, chvalabohu, nevyšla, ale odradila niektorých záujemcov. Podpísala sa pod to aj značná maródka aktérov vo vyšších vekových kategóriách, ale aj „bezdôvodná“ neúčasť už prihlásených hráčov na turnaj /cca v počte 15-20 /. Nedošli dvaja víťazi v kateg. dvojhier a jeden víťaz z kateg. štvorhry z minulého ročníka. Šancu tak dostali iní hráči z Bardejova, Košíc, Vranova n/t, Sečoviec, Kuzmíc a z dvoch tenisových klubov z Trebišova.

Vzhľadom na „nižšší“ počet účastníkov a počet disponibilných dvorcov /6 antuka/ sa odohrali všetky zápasy dvojhry v 4 kategóriách a štvorhry v 2 kategóriách „za vidna.“ T.r. sa v pohode, bez časovej tiesne, odohral aj turnaj útechy v dvojhre / pre všetkých tých, ktorí nepostúpili do SF a F hlavnej súťaže/.

Výsledky: 

Dvojhra 18-35r. :

 1. Polák Jakub /TJ Slavoj TV/
 2. Koscelanský Ján / Sečovce/
 3. Ferko Samo / TJ Slavoj TV/

Dvojhra 36-50r. :

 1. Šesták Maroš / Sečovce/
 2. Repovský Rado/ Kuzmice/
 3. Béreš Peter/ TK JUNIOR TV/

Dvojhra 51 r + :  

 1. Pavlikovský Jozef / TJ Slavoj TV/
 2. Kentoš Róbert / Vranov n/T/
 3. Vince Dušan sen / TK JUNIOR TV/

Dvojhra 61 r. + :

 1. Pivka Ladislav /KE/
 2. Solanka Miroslav / Bardejov/
 3. Vaššo Sáša /Vranov n/T/   

Dvojhra TURNAJ ÚTECHY:

 1. Pokrivňák Dušan / Sečovce/
 2. Lukáč Emil /Sečovce/ 
 3. Havrila Róbert / TK JUNIOR TV/   

ŠTVORHRA / súčet veku dvojice do 96 r/:

 1. Repovský, Polák /Kuzmice, TJ Slavoj TV/
 2. Koscelanský, Lovacký / obaja Sečovce/
 3. Béreš P, Štempák / obaja TK JUNIOR TV/ 

ŠTVORHRA / súčet veku dvojice nad 96 r/:

 1. Šesták, Zeleňák / obaja Sečovce/
 2. Vaššo Kentoš / obaja Vranov n/T/
 3. Solanka, Pavlikovský / Bardejov, TJ Slavoj TV/

Poďakovanie patrí hráčom, ktorí napriek neprajnej dobe, strate záujmu o veci verejné, pracovným a domácim povinnostiam, mnohorakým zdravotným a iným ťažkostiam prijali pozvanie na tento turnaj, vytvorili peknú športovú kulisu počas celého dňa, spolu s divákmi, ktorí dotvárali atmosféru tohto podujatia.

Poďakovanie patrí aj obslužnému personálu/ aj malému pomocníkovi, 9 ročnému Robkovi Bérešovi/ a sponzorom / f. Heineken, f. BOSED, f ABG a f. MIGA/.