Rok 2019

1/ Novoročný halový turnaj mužov v štvorhre /prenájom HOBES arény/05.01.2019

Turnaja sa zúčastnilo 6 párov.

Výsledky: 

1. Kmeťo Marián, Huľo Rišo

2. Seman Vlado, Dančák Dušan

3. Zeleňák Marek, Šesták Maroš

2/ Novoročný turnaj detí /prenájom HOBES arény/ 02.02.2019

Turnaja sa zúčastnilo 9 účastníkov z Trebišova a Prešova.

Výsledky:

– Ml.Ž :                                                          – St.Ž : 

1. Eliška Zbojovská                                        1. Dáša Dienešová /PO/ 

2. Peťo Leš                                                      2. Tonka Storošková /Dargov/

3. Tonka Kušnírová                                        3. Jakub Fazekáš

                                                                        4. Sára Sotáková

3/ XVIII. ročník Memoriálu Róberta Béreša18.05.2019

V dňoch 18.5. 2019 usporiadal TK JUNIOR TV  na dvorcoch TA TK Junior TV „Pri Zimáku“ XVIII. ročník Memoriálu Róberta Béreša. 

„Studený máj, v stodole raj“ v deň turnaja neplatil, za krásneho slnečného počasia pri tradične hojnej účasti /43 účastníkov/ dal predpoklad k úspešnému priebehu turnaja tenisových nadšencov z radov registrovaných a neregistrovaných mužov, seniorov, ale aj rekreačných hráčov z Trebišova, Vranova nad Topľou, Sečoviec, Humenného a Košíc. 

Dvojhra sa hrala v štyroch vekových kategóriách, štvorhra v dvoch kategóriách v základných skupinách. 

Z každej skupiny postúpili 4 najlepší hráči do semifinále a finále, kde bojovali o pekné trofeje a diplomy.

VÝSLEDKY: DVOJHRA:

I/ Kateg 18-35r:
SF: Polák/Slavoj TV/-Koscelanský/Sečovce/ 6/1,
Huľo R./TK Junior TV/-Oláh/TK Junior TV/ 6/4

F: Polák– Huľo R. 6/1

II/ Kateg 35-50r:
SF: Ďurika/TK Junior TV/-Béreš P./ TK Junior TV/ 6/0,
Šesták/Slavoj TV/-Mihálik E./Slavoj TV/ 4/6

F: Mihálik E.-Ďurika 10/7

III/ Kateg 51 +:
SF: Venglár/HE/-Milták/VT/ 4/6
Pavlikovský/Slavoj TV/-Milkov/KE/ 4/6

F: Milták-Milkov 6/3

IV/ Kateg 61 +:
SF: Jonec/KE/-Michalčík/TV/ 6/3
Pivka/KE/-Radvanský/VT/ 6/1

F: Pivka-Jonec 6/0

ŠTVORHRA:

I/ Kateg: súčet dvojice do 96 r:
SF: Šesták, Polák/Slavoj TV/-Béreš P., Oláh /TK Junior TV/6/1
Huľo R., Huľo J./TK Junior TV/-Milták, Adamec /VT/ 6/3  
F: Huľo R., Huľo J. – Šesták, Polák 6/3

II/ Kateg: súčet dvojice nad 96r:
SF: Pavlikovský, Mihálik/Slavoj TV/-Vaššo, Radvanský/VT/ 6/0
Dančák, Seman /TK Junior TV/ – Ďurika, Varga /TK Junior TV/ 6/4
F: Pavlikovský, Mihálik E. – Dančák, Seman 7/6 (8/6)

ÚTECHA/D/ : 

F: Solanka/BJ/Michalik/HE/: 6/4

4/  V. ročník tenisového turnaja k MDD – 08.06.2019 R-2019

Turnaja sa zúčastnilo 11 klubových hráčov.

Výsledky: 

– DETI:                              –  Ml.Ž :                                   – St.Ž : 

1. Vikina Hoľanová           1. Eliška Zbojovská               1. Tonka Storošková/Dargov/

2. Katka Kundrátová         2. Peťo Lešo                           2. Jakub Fazekáš

3. Robko Béreš                  3. Tonka Kušnírová                3. Sára Sotáková

                                                                                           4. Daniel Čižmár 

5/ IV. ročník turnaja štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov24.08.2019

Turnaja sa zúčastnilo 18 párov z Trebišova, Vranova nad Topľou, Michaloviec a Košíc.

VÝSLEDKY:

I/ kateg. do 96r.:

SF: Lacko, Barger/KE/- Polák Mihálik/Slavoj TV/ 7/5

      Minárik, Ferko/Slavoj TV/- Šesták, Zeleňák/TV/ 6/0

F:  Minárik, Ferko – Lacko Barger 6/3

II/ kateg nad 96r. : 

SF: Pavlikovský/ Slavoj TV/, Vince, – Béreš    Milan, Miro/TK JUNIOR  TV 6/4      

      Milták, Kentoš/Vranov n/T/– Čopák, Butkovský/MI/ 6/0

F:  Milták, Kentoš– Pavlikovský, Vince  6/1

III/ Turnaj útechy

F: Béreš Peter, Štempák Maroš /TK JUNIOR TV/– Bučko, Kover/KE/   6/4

6/ XXI. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 31.08.2019

Dňa 31.8.2019 TK JUNIOR TV v spolupráci s Gymnáziom v Trebišove usporiadali v TA TK JUNIOR TV už v poradí XXI. ročník  tenisového turnaja učiteľov a pracovníkov v školstve.

Oproti minuloročnému „okrúhlemu turnaju“, kedy bola veľmi nízka účasť /9 mužov a 1 žena/, tohto roku relatívne skvelá účasť/ 18 mužov a 2 ženy/, skvelé počasie, skvelé výkony, skvelý turnaj…

VÝSLEDKY:

DVOJHRA:   I/ kateg. ženy: 1. Zamborská Zuza /ZŠ MRŠ TV/

                                                 2. Hoľanová Eva /ZŠ Kom II TV/

Ženy konfrontovali svoje tenisové umenie aj v skupinách s mužmi v kateg. nad 50 rokov. Zuza Zamborská dokázala v skupine poraziť 2 mužov!

II. kateg. M do 50 r: 1. Kulín Rasťo /ZŠ Kom II TV/

                             2. Eperješi Marek /KE/         

                             3. Béreš Peter /ZŠ Kom Sečovce /  

II/ kateg  M nad 50 r: 1. Pavlikovský Jozef /ZŠ Sever TV/

                                      2. Béreš Miro /Gymko TV/

                               3. Melko Jozef /ZŠ Vojčice/

ŠTVORHRA /bez rozdielu veku a pohlavia/:

  1. Huľo Julo/ZŠ Kuzmice/, Béreš Peter
  2. Pavlikovský Jozef, Béreš Miro

7/ X. ročník turnaja zdravotníkov vsl. kraja – 20.09.2019

NsP Trebišov, a.s. v spolupráci s TK Junior TV usporiadali dňa 20.9.2019 v TA TK Junior TV /“pri Zimáku“ / už  X. ročník turnaja zdravotníkov v tenise, aby ukázali širokej verejnosti, že zdravotníci nielen doporučujú svojim pacientom pre zlepšenie svojho zdravia športovať, ale aj sami takéto aktivity praktizujú. V slnečné, no chladné sobotňajšie ráno, riad NsP TV, a.s., MUDr. Bazár, zahájil tenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo t.r. 16 tenistov /z Trebišova, Humenného, Michaloviec a Košíc/.

VÝSLEDKY:


Dvojhra M do 45 r. :                                          Dvojhra M nad 45 r. : 

1. Čornej Tomáš /inf.odd. NsP MI/                  1. Mihálik Erich / súkr.ortop.amb. TV/

2. Ferčák Marek / OAIM NsP TV /                     2. Béreš Milan /dôch/

3. Lešo Ján / TaPCH NsP TV/                             3. Bučko Bohuslav /chir.odd. ŽN KE/

       Dvojhra žien:                                                 Štvorhra bez rozdielu veku a pohlavia:

1. Koščová Mária / TV/                                           1..  Mihálik, Lešo /súkr., pľúc TV/

      2. Lyciusová Karolína / kožné odd NsP TV/           2.  Ferčák, Suchý /chir.odd NsP TV

      3. Ondovčíková Andrea/ FRO ambul NsP TV/        3. Béreš/TV/, Matyščák /súkr. HN

8/ IV. ročník tenisového Turnaja priateľov klubu- záver letnej sezóny 12.10.2019

Už tradične, za krásneho, slnečného, teplého jesenného počasia uskutočnil TK Junior TV dňa 12.10.2019 na svojich dvorcoch záverečný turnaj sezóny pre členov a priateľov svojho klubu. T.r., okrem športovej a spoločenskej pohody, sa o trofeje „popasovalo“ 35 tenisových nadšencov, z toho 3 ženy.

Výsledky:    Dvojhra Ž:                                                  Dvojhra M do 45 r: 

                     1. Storošková Tonka/TK Dargov/               1. Ferko Samo/TJ Slavoj TV/

                     2. Michalčíková Marika/TV/                       2. Polák Jakub/TJ Slavoj TV/

                     3. Matysová Janka/ TK Junior TV/             3. Kičiň Denis/ TK Prešov /

Dvojhra M od 45 do 60 r:                                         Dvojhra M nad 60 r: 

1. Milták Jozef/TK Vranov/                                       1. Béreš Milan /TK Junior TV/

2. Pavlikovský Jozef/ TJ Slavoj TV/                          2. Michalčík Fero/ TV/

3. Béreš Miro /TK Junior TV/                                    3. Dančák Dušan /TK Junior TV/

Štvorhra: 

1. Milták Jozef, Tulach Rasťo/TK Vranov/

2. Ferko Samo, Polák Jakub /TJ Slavoj TV/

3. Štempák Maroš, Oláh Maťo /TK Junior TV/