História TK od r. 2015

Vo februári 2010 ZŠ a tenisový areál pri ZŠ Komenského l v Trebišove museli ustúpiť developerskému projektovému zámeru, a to vybudovaniu obchodného reťazca Kaufland.

A to pre TK JUNIOR TV znamenalo KONIEC – bez finančnej kompenzácie zo strany mesta, rsp. developera.

So stratou TA prišiel TK JUNIOR TV po 15 rokoch systematickej športovej činnosti  nielen o svoj tenisový stánok, ale aj o vybudovanú členskú základňu/40 registrovaných členov všetkých kategórií od mladších žiakov po seniorov/ a 40 členov fun klubu.

Prerušila sa 7-15 ročná tradícia organizovania krajských súťaží a organizovania turnajov/okresného, regionálneho a celoslovenského charakteru pre všetky vekové kategórie – najznámejšie: Memoriál Róberta Béreša, Tenisový turnaj zdravotníkov východného Slovenska, Turnaj k MDD, Turnaj učiteľov a nepedagogických zamestnancov školstva…/.

Po dlhej dobe čakania /3 rokov/ sa nám od vedenia mesta Trebišov podarilo dostať do prenájmu na 20 rokov časť priestorov bývalého škvarového ihriska a svojpomocne ,ale za štedrej pomoci sponzorov, za krátke obdobie od roku 2012 za necelé 2 roky do roku 2014- vybudovať /bez finančnej účasti mesta/ nový, krajší tenisový areál TK JUNIOR TV „ Pri zimáku“.

Výstavba nového tenisového areálu pri „zimáku“  –začiatok výstavby tenisového areálu 12. júna 2012.                        

Výstavba 2012

Výstavba 2013

V roku 2013 sme mali ukončenú výstavbu 6- tich antukových ihrísk, v jeseni 2013 sme zorganizovali pre priateľov klubu I. neoficiálny turnaj štvorhier.

Tenisový turnaj v novom tenisovom areáli 12.10.2013 

Napriek tomu, že novovybudovaný TA TK Junior TV „Pri zimáku“ je ešte len v prebiehajúcej dostavbe, hracia plocha je síce dostavaná, ale bez uloženia umelých čiar, nakoľko povrch je ešte „mladý“ a je potrebné dostavať hospodársku a sociálnu budovu, vedenie TK Junior TV pre spoločenskú objednávku usporiadalo pre netrpezlivých členov a priateľov klubu, po pauze 4 rokov, dňa 12.10.2013  I./neoficiálny/ tenisový turnaj vo štvorhre mužov. 

Výsledky:      SF: Čopák, Budkovský/MI/ – Béreš Milan, Miro/TK Jun/ 6/2,6/0

                              Micák J, Šimkov M /TV/- Titko, Čaba/Seč/ 6/1,6/2

F:  Micák, Šimko- Čopák, Butkovský 6/1, 6/2

Výstavba 2014

V roku 2014 sme neorganizovali žiaden turnaj pre širšiu verejnosť, robili sme len interné akcie pre členov klubu a sústredili sme sa na dostavbu sociálnej a hospodárskej budovy, keďže v roku 2014/na jeseň/ nás čakala kolaudácia/ …a bola úspešná/.

…Dostavba sociálnej a hospodárskej budovy

a tak sme začali písať novú HISTÓRIU…

Aby sme „dostáli“ svojmu názvu klubu /JUNIOR/ začali sme ešte pred dostavbou TA s výchovou tenisovej mládeže – k dnešnému dňu pracujeme s viac ako 20-kou detí, žiakov a dorastom.

Po oficiálnom slávnostnom otvorení TA TK JUNIOR TV „Pri zimáku“a pomyselnom prestrihnutí pásky primátorom mesta Trebišov dňa 30.5.2015, sme obnovili tradíciu organizovania tenisových podujatí a zorganizovali aj I. oficiálny tenisový turnaj v novom tenisovom stánku, a to XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša / účasť 31 tenisových priaznivcov z Trebišova, Vranova n/T, Humenného, Košíc, Hanušoviec a Kuzmíc/ 

 Slávnostné otvorenie TA TK JUNIOR TV „Pri zimáku“ dňa 30.5.2015   

Slávnostné otvorenie tenisového areálu TK Junior Trebišov/“Pri zimáku“/ a XIV. ročník Memoriálu Róberta Béreša 30.05.2015

Dňa 30.5. 2015 po pomyselnom prestrihnutí pásky primátorom mesta Trebišov – Mgr. Čižmárom Marekom, za účasti prednostu obvodného úradu v Trebišove – Mgr. Petroviča Rastislava, ako aj gestora tenisu v Trebišove – PaedDr. Kolesára Zoltána a gestora tenisu vo Vranove nad Topľou – Ing. Fenika Bartolomeja, a za účasti 31 tenisových priaznivcov z Trebišova, Vranova nad Topľou, Humenného, Košíc, Hanušoviec nad Topľou a Kuzmíc, usporiadal TK JUNIOR TV tenisový turnaj dvojhier mužov v kategórii 18-35 rokov a seniorov a rekreačných hráčov v kategórii 35-50 rokov a nad 50 rokov, ako aj spoločný turnaj štvorhry a turnaj útechy.

Výsledky: 

Finále DVOJHRY:

                 Kateg 18-35r : Kulín R/TV//VV/ – Capovčák M/HN/ 6/2

                 Kateg 35-50r : Milták J/VV/-Tulach/VV/ 6/1

                 Kateg 50+ :      Frič I/SU KE/ – Šimko M/TV/ 6/1

Finále ŠTVORHRY:        

                 Milták J, JakubekP-Marcinov M, Tulach R/všetci VV/: 7/1

Finále : TURNAJ ÚTECHY: 

                 Šesták M/TV/ – Zeleňák M/Zbehňov-Sečovce/ 6/2

Musím skonštatovať, že to bola veľmi vydarená športová akcia, veď účasť 31 hráčov zaraďuje toto tenisové podujatie medzi najlepšie obsadené v rámci vsl. regiónu.

Hralo sa za krásneho slnečného počasia a nešlo len o umiestnenie a pekné ceny, išlo o stretnutie tenisových priateľov, ktorí si touto akciou, tradične v máji, pripomínajú tenistu nášho klubu, zosnulého Róberta.

Touto cestou sa chcem poďakovať spoluorganizátorom turnaja z TK JUNIOR TV-Mirovi a Peťovi Bérešovcom, Marte Bérešovej, Vladovi a Peťovi Kmeťovcom, Ivanovi Kičiňovi a Julovi Huľovi, ako aj sponzorom – p. Vargovi Jurajovi z Úpora, f. BOMED a f. Heineken.

MUDr. Béreš Milan, prezident TK JUNIOR TV 

Do krajskej tenisovej ligy sme t.r. zapojili družstvo dievčat v kateg. HTO/deti do 10 rokov/, kde ako začiatočníčky obsadili poslednú priečku, ale získali cenné skúsenosti do budúcnosti.

Dňa 6.6.2015 sme zorganizovali Tenisový turnaj k MDD/účasť 16 detí klubu/. I. ročník tenisového turnaja k MDD 06.06.2015

Obnovujeme tradície

V letnej sezóne 2009 TK Junior TV usporiadal v „starom“ TA pri ZŠ Komenského 1 v Trebišove posledné ročníky tradičných tenisových turnajov.

Vo februári 2010 začal developer búranie ZŠ Komenského l a TA a postavil sa obchodný reťazec Kaufland.

So stratou TA prišiel TK Junior TV o svojpomocne dovybudovaný TA so 6-timi antukovými dvorcami a sociálnym zázemím, o členskú základňu vyše 40 registrovaných členov a 40 členov fun clubu, ale aj o vyše 15 ročnú tradíciu tenisovej činnosti a organizovania tradičných tenisových turnajov.

Po 5-tich rokoch od zbúrania „starého TA Komenčáka“ sa nadšencom v radoch TK Junior TV podarilo vystavať na prenajatých priestoroch „nový TA Pri zimáku“.

V rámci činnosti nášho klubu patrí okrem výchovy tenisovej mlade a poskytovania priestorov pre športové, tenisové vyžitie sa širokej verejnosti, aj organizovanie tenisových súťaží /zapojenie družstiev TK do krajskej ligy, organizovanie turnajov- za účelom získania návykov súťaživosti, konfrontácie svojej výkonnosti a v nemalej miere aj propagácie našej činnosti, klubu a mesta nielen v rámci regiónu, ale aj celej SR.

 TENISOVÝ TURNAJ K MDD

Po organizovaní 12-tich ročníkov tenisového turnaja k MDD nielen pre členov klubu v „starom Komenčáku“, sme sa po otvorení TA „Pri zimáku“ v máji t.r.a zorganizovaní tenisového turnaja mužov a seniorov /XIV.ročníka Memoriálu Róberta Béreša/, rozhodli pokračovať v organizovaní aj tohto tradičného tenisového turnaja pre deti a žiakov nášho klubu. 

Okrem dorastencov/ pre ktorých sme do kalendára nachystali v našom TA na dni 18.7.-21.7.15 celoslovenský turnaj triedy „D“ JUNIOR CUP/, z radov detí a žiakov nášho klubu sa z celkového počtu 21 členov dňa 6.6.2015 zúčastnilo tejto akcie 16 detí a žiakov.

 Výsledky:          1/ kategória HTO/deti do 7 rokov/

1. Čierna Ema                                                                      4.  Zbojovská Eliška, 

2.Čierna Laura                                                                       5. Lešo Peťo,

      3.Kušnírová Tonka                                                                6. Hatalovská Terezka

                                   2/ kategória HTO /deti od 7 do 10 rokov/+ ml.žiačky

 1. Storošková Tonka

 2. Ďutmentová Karin

 3. Borščová Biba,         4.Lešová Mia,     5.Kocanová Jenifer

                                    3/ kategória HTO deti do 10 rokov / + ml.žiaci 

 1. Jaššo Samo, 2.Filip Mário, 3. Vaňo Sebastián, Filip Matej, 5. Leško Valent

Všetci účastníci/aj ich rodičia/ si opäť pochutili na výbornom guláši, hotdogoch, klobáske a kuracine, ktoré im pripravilo vedenie klubu.

Nielen tých najmenších, ale aj starších, potešili víťazné poháre, aj trofeje tenistov a plaketky pre finalistov a semifinalistov jednotlivých kategórií a balíčky so sladkosťami a vecné ceny/pre všetkých aktérov/, ktoré zakúpil TK JUNIOR TV a svojou troškou prispeli aj sponzori, ktorým sa touto cestou chceme poďakovať / p. Zeleňáková Magda, f.Lidl /.

Dúfame, že poctivým tréningom môžeme očakávať od našej tenisovej mlade v budúcnosti dobré výsledky pri účasti v regionálnych tenisových ligách a na celoslovenských turnajoch.

 Za vedenie TK Junior TV chcem požiadať rodičov malých záujemcov o tenis, že dvere do nášho TA a nášho klubu majú otvorené, kontakt nájdete na našej webovej stráne tkjuniortv a verím, že po pilotnom roku činnosti už v budúcom roku v našom kluibe v čase prázdnin zorganizujeme týždňové kurzy pre začiatočníkov vo veku od 5-7 rokov a od 8 do 9 rokov.

MUDr. Béreš Milan, prezident TK JUNIOR TV

Obnovenie tradícií organizovania turnajov : Dňa 13.6.2015 sme zorganizovali VII. ročník tenisového turnaja zdravotníkov východného Slovenska.

Dňa 13.6.2015 uskutočnil na dvorcoch TK JUNIOR TV pod záštitou riaditeľstva NsP TV,a.s., v spolupráci s vedením mesta TV ako aj sponzorov, VII.ročník tenisového turnaja zdravotníkov východného Slovenska.

Na 0-tom a ďalších 6-tich ročníkoch sa zúčastnilo celkovo do 140 aktívnych účastníkov.

VI .ročníka sa zúčastnilo 17 aktívnych aktérov/14 mužov a 3 ženy/ z Trebišova, Vranova  n /T, Michaloviec, Rožňavy a Bardejova. 

Po dostavbe nového TA „Pri zimáku“, hoci v šibeničnom termíne a bez účasti vedenia NsP TV,a.s., rsp Sveta zdravia a vedenia mesta Trebišov, ktorí túto akciu nemali v pláne akcií pre tento rok a kolízie s majstrovstvami Slovenska pre zdravotníkov a zdravotníckych pracovníkov /Zvolen 19.-20.6.2015/, oslovilo vedenie TK Junior TV „skalných“ z radov tenistov – zdravotníkov vsl. regiónu a pozvali sme všetkých, v duchu obnovenia tradície, na toto športovo-spoločenské podujatie, ktoré všetkým účastníkom poskytne príležitosť pre spoločenské stretnutie, športové súťaženie, priestor pre výmenu poznatkov a pracovných skúseností, ako aj pre zlepšenie a rozšírenie vzájomných vzťahov.

Z pozície riaditeľa turnaja vyslovujem ľútosť organizátorov nad veľmi nízkou účasťou/ 8 hráčov/, pokles oproti poslednému ročníku o 9 účastníkov, oproti predposlednému ročníku o 14 hráčov.

Súvisí to zrejme aj s krátkou dobou propagácie akcie, stratou kontaktov s mnohými hráčmi, ktorí sa turnaja zúčastnili pred 5-timi rokmi / pozvánky poslané formou e-mailov na sekretariáty všetkých nemocnív vo vsl. kraji, ktoré sa pravdepodobnme nedostali k správnym adresátom/, ale aj s výraznými teplotami, ktoré v júni t.r.sužovali východ Slovenska.

Súvisí to snáď aj s hektickou dobou v ktorej žijeme, inými prioritami, hlavne zdravotníkov pracujúcich v súkromnom sektore /zabúdame pri pracovnom vyťažení na relax/, krízou – nielen hospodárskou a ekonomickou, ale aj krízou v myslení a hlavne vo vzťahoch …

…budeme veľmi zvažovať, či túto akciu zaradíme do kalendára podujatí TK Junior TV v budúcej sezóne. A ak, propagáciu akcie v predstihu zverejníme na webových stránkach tkjuniortv.

Zo spoločenského hľadiska oceňujem, že už tradične na turnaji nechýbal MUDr. Solanka Miro z Bardejova/víťaz mnohých predchádzajúcich ročníkov/ a neskorší víťaz kategórie od 41 do 55 rokov. Poďakovanie za účasť patrí aj MUDr. Matyaškovi Jankovi z Humenného a domácim „skalným.

VÝSLEDKY :   DVOJHRA : Muži

– kateg od 41do 55 r: 1. Solanka Miro/Bardejov/      nad 55 r: 1. Béreš Milan/TV/

                                    2.Mihálik Erik/TV/                                  2. Michalčík František/TV

                                    3.Suchý Róbert/TV/                                 3. Gajdoš Ján/TV/

                                    4.Matyščák Ján/HN/                               4.Jaššo Marián

 ŠTVORHRA / bez rozdielu veku / : l. Béreš M, Solanka M.     3.Michalčík F, Gajdoš J                                                                      

                                                            2.Mihálik E. Jaššo M         4. Suchý R, Matyščák J.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, a členom TK JUNIOR TV, ktorí pomohli pri organizovaní tejto akcie.

                               MUDr. Béreš M., riaditeľ turnaja, prezident TK JUNIOR TV

Pre registrovaných hráčov máme v pláne akcií pre tento rok Celoslovenský turnaj triedy „D“ pre dorastencov a dorastenky v dňoch 17.-19.7.2015.

XVII. ročník tenisového turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve 05.09.2015

Turnaja sa po nedobrovoľnej pauze/ zbúranie ZŠ a TA v areáli Komenského 1 v Trebišove a náhradnej výstavbe OC Kaufland/, zúčastnilo 17 aktérov, z toho 3 ženy.

Výsledky:

M do 50r: 1.Béreš Peter                          M nad 50 r: 1.Béreš Miro

                  2. Pavlikovský Jozef                                    2. Begala Maťo             

                  3. Eperješi                                                    3. Koščo Peter

Ženy: 1. Machová Katka                        Štvorhra: 1. Béreš M, Pavlikovský

           2. Rohaľová Erika                                          2. Béreš P, Huľo J.   

           3. Romanová Boďka

Fotogaléria turnaja učiteľov

Pre širokú verejnosť a rekreačných hráčov máme na deň voľna, 15.9.2015 v pláne Tenisový turnaj štvorhier.

Okrem týchto organizovaných akcií chcem v mene vedenia TK JUNIOR TV pozvať širokú tenisovú obec a priaznivcov bieleho športu zahrať si na našich 6 antukových dvorcov v priebehu celej letnej sezóny, k dispozícii sú aj štandardné sociálne zariadenia/sprchy, WC/ a občerstvenie v spoločenskej budove /Krušovická 10-ka, čapovaná kofola, káva, čaj/.

Tešíme sa na Vás….MUDr. Béreš Milan, prezident TK JUNIOR TV.       Trebišov, 2015.