Rok 2023

1/ Zahájenie letnej sezóny – Turnaj štvorhier – muži / 29.04.2023

8 dvojíc z interného domáceho prostredia

Výsledky:  1. Štempák Maroš, Zedníček Janko

                   2.  Huľo Julo, Matys Ďoďo ml.

2/  XXII. ročník Memoriálu Róberta Béreša / 13.05.2023

Konečne  sa uvoľnili prísne pravidlá platiace počas corona – pandémie. 

To sa odzrkadlilo aj pri návrate niektorých „skalných tenisových nadšencov“, ktorí posledné  ročníky memoriálu vynechali, ale t.r. prijali pozvanie a zúčastnili sa XXII. ročníka Memoriálu Róberta Béreša, ktorý TK JUNIOR TV usporiadal dňa 13. mája  v našom TA. 

Nedá mi nespomenúť najstaršieho účastníka turnaja, agilnú „motorovú myš“- 77 ročného Michalovčana Tibora Čopáka, bývalých hráčov TK JUNIOR TV – Mikiho Sotáka zo Sečoviec, Ľuba Kolesára z Dargova, tradičných účastníkov, a to  priateľov – Mirka Solanku z najvzdialenejšieho mesta Bardejova, Jožka Miltáka a spol., dá sa povedať z družobného Vranova, ďalších  tenisových priateľov z Trebišova, zo Sečoviec, Humenného, Sniny, Košíc a od Pešova…  

Aj tohto roku, tak ako po minulé roky, to bola skvelá účasť, 46 aktívnych účastníkov turnaja, ktorí t.r. zabojovali v 3 kateg. dvojhry / 43 hráčov/ a v 2 kateg. štvorhry / 12 + 8 párov /, preukázali svoje tenisové majstrovstvo a musím konštatovať, že aj v tomto ročníku to bola vysoká herná kvalita, napriek tomu, že chýbalo zopár kvalitných hráčov, finalistov a víťazov z predchádzajúceho ročníka, ktorí hrali v Dargove zápas tenisovej krajskej ligy seniorov nad 35 rokov medzi tenistami z Dargova a  Košíc.

Počasie bolo tradične v tomto termíne „ústretové“, ideálne tenisové, ako vždy – objednané.

Ďakujem všetkým zúčastneným hráčom, ktorí prijali naše pozvanie na turnaj, ako aj divákom, ktorí v hojnom počte prišli povzbudiť svojich favoritov, či to už príbuzných alebo známych, poďakovanie patrí aj sponzorom / f ABG,  f MIGA / a tradičným spoluorganizátorom akcie z radov TK JUNIOR TV  Vladovi Kmeťovi, Mirekovi Bérešovi, šéfkuchárovi Peťovi Kmeťovi a pomocníkom Martuške Bérešovej a „nenahraditeľnému 8 ročnému“ Robkovi Bérešovi / ináč tenistovi  TK JUNIOR TV v kateg. HTO, počas turnaja „ čašníkovi“ a snáď „budúcemu správcovi“ /. 

Výsledky: 

D – kateg 18-50r. /25 hráčov/ :  SF: Kičiň Denis/ bývalý hráč TK JUNIOR TV, t.č. TJ  

      Slavoj TV- Borov Samo /Sečovce/       6/1                              

                                                          Garan Mário / KE/  – Polák Jakub/TJ Slavoj TV/   6/ 3

                                                      F: Kičiň D – Garan M        6/2

 D – kateg 5l – 60r. /8 hráčov/ : SF: Pavlikovský Jozef /TJ Slavoj/ – Kentoš Róbert /VV/  6/0

                                               Milták Jozef  /VV/ – Vince Dušan /TK Junior TV/      6/3

                                           F: Milták Jozef – Pavlikovský Jozef     6/4    

D – kateg 6l r. + /10 hráčov/ : SF: Solanka Miro/Bardejov/ -Vašo Saša/ VV/       6/2

                                              Soták Miki  /Sečovce/ – Michalčíke Fero/ TV/ 6/3

                                           F: Solanka M  – Soták M     6/0    

Š –  /súčet dvojice do 96 r./ :

  1. 1.Polák Jakub, Šimko Adam /TJ Slavoj TV/
  2. 2.Garan M/KE/, Repovský/ N.Žipov/
  3. 3.Stebila, Brečka /Snina/

Š  – /súčet dvojice nad 96 r./ :

  1. 1.Šesták Maroš, Zeleňak Marek/Sečovce/
  2. 2.Pavlikovský Jozef, Mihálik Erich / Slavoj TV/
  3. 3.Begala Maťo, Fazekáš Majo/TK JUNIOR TV/

Turnaj útechy sa neodohral z čas. dôvodov, ale aj pre únavu a nezáujem nepostupivších.

3/  IX. ročník turnaja k MDD / 29.06.2023

– XXIV. ročník turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve/ 1.9.2023

Turnaj sa neorganizoval pre nezáujem pedagogickej obce v post covidovom období…

– XIV. ročník turnaja zdravotníkov v tenise / 19.09.2023

Turnaj sa neorganizoval  už v minulom roku /XIII.roč./ pre slabú spoločenskú objednávku a nízky záujem zdravotníckej obce, t.r.  pre nezáujem zdravotníkov v post covidovom období…

4/ VIII. ročník turnaja priateľov klubu / 14.10.2023

V tomto ročníku z 28 účastníkov boli 4 ženy 4 detí.

Počasie opäť pekné jesenné, tradične – objednané na akciu záveru roka, ako aj v priebehu akcie podávaný  tradičný guláš  a na záver –  úspešným aktérom udelenie trofejí. 

Výsledky: 

                        DETI:         1. Béreš Robko                   ŽENY:    1. Farová Veronika

                              2.Kiššová Adelka                                 2. Majovská Lucia

                                     3. Vincej Maťo                                      3. Michalčíková Marika

MUŽI20 hráčov,  hrali v 4 skupinách, do finálovej „osmičky“ postupovali z každej skupiny dvaja, zo semifinále postúpili s výsledkami Ferenčík Lukáš – Vaľo Maťo  6/2   Štempák Maroš – Matys Ďoďo jun. 6/0. 

Finále : Ferenčík Lukáš – Štempák Maroš  6/3.   

ŠTVORHRA:  F: Béreš Peťo, Štempák Maroš – Ferenčík Lukáš, Petro Miloš  7/6 /3/.

Klubová letná liga (muži + dorast) po 29.04.2023  – III. ročník

DVOJHRA

           FINÁLOVÁ skupina:  Fazekáš Majo, Béreš Peťo  á  12 bodov  /po 7z/                                         

                                                 Ferenčík Lukáš10 bodov /5 z/,  Štempák Maroš 8 bodov /4z/       

              … nedohrané ….

Výsledky Klubovej ligy  / dvojčlenné družstvá-hrajú sa 2 dvojhry a l štvorhra/

                                  1.        Béreš Peter, Štempák Maroš

                                  2.        Begala Maťo, Fazekáš Majo

                                  3.        Lešo Ján, Zedníček Ján