Rok 2016

1/ XV. ročník Memoriálu Róberta Béreša 28. – 29.05.2016

V dňoch 28.-29.5.2016 usporiadal TK JUNIOR TV na 6 antukových dvorcoch tenisového areálu „Pri zimáku“ XV.ročník Memoriálu Róberta Béreša.

Účastníkov turnaja v počte 51 /z okolitého vsl. regiónu/ privítali prezident. TK Junior TV, Milan Béreš a primátor mesta Trebišov, Marek Čižmár.

Za ideálneho počasia v sobotu a za tropických horúčav v nedeľu sa hralo v 5-ich vekových kategóriách.

Keďže tento turnaj bol zaradený do oficiálnej termínovej listiny STZ ako turnaj triedy „B„ registrovaných hráčov, títo hrali dvojhru v 2 skupinách, a to vek.kateg. 5O+ a vek kateg 55+/po 3 hráči/ systémom každý s každým na 2 víťazné sety.

Víťazmi sa stali v mladšej kategórii Venglár Milan z HN a v staršej skupine Schwarzbacher Marián tiež z HN.

Ako druhí skončili Župa Ján zo Sabinova/50+/ a Frič Igor z KE/55+/.

Poradie štvorhry /vek kateg 45+/:

1. Župa, Venglár 2. Schwarzbacher, Milkov/KE/

Neregistrovaní a rekreační hráči hrali dvojhru v 3 vekových kategóriach, a to: 18-35 r/12 hráčov,/36-50 r/15 hráčov/, 51r+ /18 hráčov/.

V každej vekovej kategórii sa hralo v 4 skupinách na 1 víťazný set a prví dvaja zo skupín postupovali do finálovej skupiny/ v počte 8 hráčov/, kde sa hralo K.O.. systémom.

PORADIE: DVOJHRA

18-35r: 1. Bučko Roman/Kuzmice

                  2. Bujko Milan/KE/

                   3. Straka Slavo/Hanušovce,3.Kňašinský Pavol/KE/

36-50r: 1. Sojko František/Vranov n/T/

                  2. Ďurika Štefan/Veľaty/

                   3. Tulach Rasťo/Vranov n/T/, 3. Čulka Peter KE

51r.+ : 1. Solanka Milan /Bardejov/

                   2. Béreš Miroslav /TK Junior TV/

                 3. Šimko Michal. 3. Pavlikovský Jozef/TV/

ŠTVORHRA:

Kateg I. /súčet veku oboch hráčov do 95r / :

                   1. Sojko, Ďurika

                   2. Tulach, Straka

                   3.Zeleňák M/Zbehňov/, Šesták M./Sečovce/

                   3. Babjak M, Kičiň D/TK Junior TV/

Kateg.II. / súčet veku oboch hráčov nad 95 r/ :    

1. Béreš Miroslav, Solanka

                  2. Milták J, Marcinov M/obaja Vranov n/T

                  3. Béreš Milan, Béreš Peter/TK Junior 

                  3. Šimko M, Pavlikovský J /TV/

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým účastníkom tohto vydareného polo – okrúhleho jubilejného XV. ročníka Memoriálu Róberta Béreša, že v takom hojnom, nevídanom počte 51 hráčov, prijali, napriek horúčavám, pozvanie na tento turnaj a 2 dni zápolili o trofeje a prekrásne diplomy, ktoré sa v nedeľu rozdali vo všetkých kategóriách, až na turnaj útechy, ktorý sa ani nerozohral.

Poďakovanie patrí aj sponzorom:f ABG, Unitrans, MIGA, Timstav, MARAL, IVIM, K – Print, Heineken, Orto Pro, BOMED, IBSA, MH, p.Kmeťovej J.

Samozrejme, turnaj by sa nedal zorganizovať bez zázemia, organizačného tímu, nadšencov, tzv. obslužného personálu. Vďaka patrí Bérešovcom – Mirovi, Peťovi, Martuške, Kmeťovcom – Vladovi a Peťovi, Kičiňovcom-Ivanovi a Denisovi, Julovi Huľovi, Imrovi Bandorovi, Maťovi Olahovi a trochu aj Milošovi Petrovi.

Tešíme sa na ďalšie ročníky a ďalšie tenisové akcie.

Béreš Milan, prez.TK JUNUIOR TV

2/ II. ročník tenisového turnaja k MDD 04.06.2016

Minulého roku, po otvorení TA „Pri zimáku“, obnovil TK JUNIOR TV tradíciu organizovania tradičných tenisových turnajov/Memoriál Róberta Béreša, turnaj k MDD, Turnaj zdravotníkov vsl.kraja, Turnaj učiteľov a pedagogických pracovníkov, zapojil sa taktiež do organizovania celoslovenských turnajov v rámci STZ/turnaj dorastencov a dorasteniek/.

Tohto roku, po zorganizovaní XV.roč.Memoriálu Róberta Béreša/pekná účasť 51 hráčov – mužov a seniorov dňa 28.5.2016/, sme pre deti, žiakov a dorastencov nášho klubu usporiadali II.ročník turnaja k MDD.

Z 24 hráčov týchto kategórií sa turnaja zúčastnilo 16 hráčov a hráčok/ 1/3 hráčov a hráčok sa nezúčastnila z titulu choroby alebo odcestovania/.

Všetci účastníci turnaja, aktívni hráči a hráčky, dúfam, že aj rodičia, príbuzní a diváci, si užili nielen zaujímavé zápasy, ale aj perfektné počasie, ktoré sme si k pohode objednali. 

Na začiatku turnaja, po zahájení a privítaní účastníkov, sa rozdali balíčky, ktoré im v spolupráci so sponzormi /p.Vincenčíkom J., p.Jozefim P./ pripravili organizátori.

Zápasy sa hrali v 5 skupinách podľa veku a výkonnosti až do popoludňajších hodín.

Myslím, že najmä skupiny detí 6-7 a 8-10 ročných prekvapili rodičov, ale aj trénerov svojím perfektným prístupom a predvedenou hrou.

Odmenou im boli trofeje vo forme pohárov za I.-III.miesto, drobné vecné ceny/pre každého účastníka/. 

K akcii samozrejme nesmel chýbať tradičný guláš a hot dogy, ako aj niečo mrazené a chladné občerstvenie. 

Obslužný personál bol tiež tradičný – Bérešovci, Kmeťovci, Julo Huľo a pridal sa aj Maťo Babjak,náš tenisový odchovanec, už v kategórii mužov, ktorý okrem rozhodovania zápasov detí si zahral aj veľmi pekný exhibičný zápas na l víťazný set s víťazkou najstaršej vek.kateg., talentovanou staršou žiačkou Tonkou Storoškovou, ktorú vôbec nešetril a „naložil“ jej 6/2. 

Výsledky:

Kateg detí: 1. Muhová Tamara, 2.Hoľanová Viki, 3. Jozefiová Lilka

Kateg detí: 1.Lešo Peťo, 2.Moňková Simona, 3.Kočiš Filip

Kateg žiakov: 1.Sováková Sára, 2.Šrámková Kristínka, 3. Zbojovská Eliška

Kateg žiakov: 1.Matys Ďoďo,  2.Lešová Mia,   3.Filip Matej

Kateg st.žiakov a dorastu: 1. Storošková T,  2.Malackaničová Ester3, .Filip Mário,                                           

Odohrali sa ešte zápasy medzi víťazom skupiny  Lešom Peťom a Eliškou Zbojovskou s výsledkom 2/6, víťazom sk. Ďoďom Matysom a Bibou Borščovou/dorast/s výsledkom 3/6 a Miou Lešovou a Eliškou Zbojovskou s výsledkom 6/2. 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie tenisové akcie…

3/ Turnaj dorastencov – Turnaj dorasteniek 18.06.- 20.06.2016 

Pre nezáujem dorasteniek sa turnaj pre dorastenky neuskutočnil.

Turnaj štvorhier sa pre nezáujem hráčov neuskutočnil.

Výsledky:

SF: Mihálik D – Minárik D/ obaja TJ Slavoj TV / 7/6, 6/7, 6/3

Kepič Tomáš/TC S UPJŠ KE/- Polák J./TJ Slavoj TV/ 2/6,6/2, 6/2

F: Kepič Mihálik 6/1, 6/4

4/ Turnaj mužov 23.07.2016 

Celoslovenský tenisový turnaj mužov triedy „D„ -Trebišov Cup 2016 sa uskutočnil v gescii TK Junior TV v TA „Pri zimáku „ dňa 23.7.2016.

Turnaja sa zúčastnilo 17 hráčov v dvojhre a 7 dvojíc vo štvorhe.

Výsledky dvojhry:

SF: Baláž Matej/SU KE/ – FerencM/TK Akademy PO/ 7/5, 6/3

Sulaček J./TK Elán V.Krtíš/ – Kičiň D/TK Progres PO/ 6/2,6/2

F: Suláček J. – Baláž M. 6/0, 6/1

Výsledky štvorhry:

F: Ďurika Š., Stebila S./Snina/- Sulaček, Húšťava/TK Elán V.Krtíš/

6/0 6/2  

5/  I. ročník turnaja štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov 27.08.2016

Pri príležitosti osláv Dni mesta Trebišov, na požiadanie primátora mesta Trebišov, p. Mareka Čižmára, sme namiesto tradičného turnaja štvorhier, organizovaného v minulosti v septembrovom termíne pod názvom Trebišov open cup, začali v spolupráci s vedením mesta Trebišov písať históriu tenisového turnaja štvorhier pri príležitosti Dni mesta Trebišov.

I. ročníka tohto turnaja sa dňa 27.8.2016 zúčastnilo 11 párov.

Turnaj bol zahájený príhovorom primátora mesta Trebišov, p. Marekom Čižmárom.

Výsledky:

I.sk: súčet veku dvojice do 95r:

1. Ďurika, Varga Eči/TK Junior

2. Minárik, Ferko/TJ Slavoj

3. Mihálik, Polák/TJ Slavoj

II.sk: súčet veku dvojice nad 95r: 

1. Malý, Ochotnícky/KE

2. Béreš Milan, Peter/TK J

3. Frič, Safko/KE

4.Pavlikovský, Vince D/TK J

6/ XVIII. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 01.09.2016

Oproti minulému ročníku /17 aktérov/,t.r. nižšia účasť, len 13 účastníkov.  

Výsledky:     Dvojhra M do 50r: 1.Béreš P.            Dvojhra M nad 50r:1. Béreš Miro

                                                       2. Begala M.                                          2.Pavlikovský

                                                       3. Repovský                                           3. Koščo P

Štvorhra: 1. Béreš M, Pavlikovský

                  2. Béreš P, Huľo J.

                  3. Begala, Koščo

7/ I. ročník tenisového turnaja priateľov klubu – záver letnej sezóny 15.09.2016

Vedenie TK Junior TV sa rozhodlo na záver sezóny usporiadať turnaj, na ktorom sa nielen domáci členovia, ale aj pozvaní účastníci, priatelia nášho klubu, rozlúčia s letnou tenisovou sezónou.

Na I. ročník Turnaja priateľov klubu prijalo pozvanie 31 aktérov.

Výsledky:

Dvojhra M do 45r: 
1.Ďurika 
2.Kičín
3.Minárik 
3.Mihálik 

Dvojhra M nad 45r:  1. Pavlikovský
                                     2. Béreš Miro
                                     3. Béreš Milan
                                     3. Vince D. 

Štvorhra do 45r: 1. Ďurika, Oláh M.

                              2. Minárik, Mihalovič

                              3. Bučko, Kviatkovski

Štvorhra nad 45r: 1. Pavlikovský, Begala

                               2. Béreš Milan, Miro

                               3. Vince D, Matys Ď.