História TK do r. 2015

Tento rok /2015/ tomu bude 45 rokov, čo mladý, oduševnený učiteľ telesnej výchovy prišiel učiť na ZŠ Komenského 1 v Trebišove a ako správny, zanietený vyznávač bieleho športu-so skupinou rovnako zapálených žiakov vyšších ročníkov- vybudoval v areáli ZŠ Komenského l prvé tenisové ihrisko, ktoré bolo umiestnené v smere sever-juh na západnej strane od 3. pavilónu ZŠ. 

Neskôr, po 2 rokoch, s ďalšou skupinou asi 30-tich žiakov cez prázdniny, v priestoroch medzi telocvičňou a tretím pavilónom, v smere východ-západ, vybudovali 2. tenisové ihrisko, ktorému sa v budúcnosti hovorilo kurt č.1 a pôvodné prvé ihrisko, ktorému sa v budúcnosti hovorilo kurt č.2, bolo predĺžené cca o 5 metrov, aby spĺňalo parametre tenisových pravidiel.

Tu sa začal hrať – od r.1973 aj súťažne- tenis v Trebišove.

Gestorom tenisu v Trebišove jea stále aj bude– PaedDr. Kolesár Zoltán. 

V 80-tych rokoch, po tom, čo vandali rozkradli rôzne vybavenie tenisových dvorcov v ZŠ Komenského l, tenisové dianie sa prenieslo na 2 tenisové ihriská v areáli ZŠ M.R.Štefánika /tu sa hralo pod h lavičkou TJ Slavoj Deva Trebišov

a  po vybudovaní tenisového areálu v parku/3 tenisové antukové dvorce/ sme do polovičky 90-tych rokoch hrávali pod hlavičkou TJ Slavoj Trebišov ligový tenis na úrovni kraja vo všetkých vekových kategóriách-dospelí, dorast, starší a mladší žiaci, a to v mužských a ženských kategóriách/ niekedy do bolo až 9 klubových družstiev/. Gestorovi tenisu, Zolovi Kolesárovi, pomáhali s výchovou tenisovej mládeže ďalší tenisoví nadšenci, a to Milan Béreš, Miro Béreš a Stano Beca, ktorí zároveň tvorili aj kostru družstva dospelých.

Spomeniem ešte existenciu tenisových ihrísk v areáli SOU v Trebišove/1- neexistujúce/,  na Gymnáziu v Trebišove/1- v dezolátnom stave/, pri DD v Trebišove/1- v dezolátnom stave/, pri ZŠ Komenského 2 v Trebišove/1 funkčné, 2 nedokončené- t.č. neexistujúce/, 1 tenisové ihrisko pri ZŠ Sever, a t.č. už neexistujúci tenisový dvorec v areáli bývalého Zväzarmu, kde p.Ujhelyi Ján pritiahol desiatku tenistov a založil klub Senior Trebišov/hrávali súťažne krajskú ligu/.

V r. 1994 pre nie najlepšie pomery vo vedení TJ Slavoj Trebišov sme s bratom Mirom odišli zo Slavoja TV do ZŠ Komenského l v Trebišove z určitej nostalgie k tenisovým ihriskám v areáli ZŠ Komenského l v Trebišove, kde sa začala písať trebišovská „tenisová história“a kde sme aj obaja s tenisom začínali.

Na Slavoji tenisové dianie ešte určitý čas riadil Zolo.Kolesár a Stano Beca, neskôr ich nahradil Milan Stoila. Dlhodobo sa tu pracuje s mládežou a hráva sa súťažný tenis v rámci vsl. kraja.

Za podpory vtedajšieho vedenia ZŠ Komenského l v Trebišove/p.riad. Rusnáka Jána a Rodičovskej rady školy, ako aj vedenia Školskej správy v Trebišove/ sme svojpomocne, za pomoci sponzorov, zrekonštruovali tieto 2 zdevastované tenisové ihriská a založili tenisový krúžok.

Už v priebehu 1. roka sme usporiadali dňa 11.6.1995 1. ročník tenisového turnaja veteránov a rekreačných hráčov/účasť: 24 hráčov/ a v jeseni 1995 sme zorganizovali 1.ročník Mestskej ligy veteránov a rekreačných hráčov/účasť:9 družstiev/.

V marci 1996 sme založili TK JUNIOR Trebišov a obdržali certifikát o riadnom členstve v STZ.

Do roku 2009 sme postupne vybudovali v priestoroch ZŠ Komenského 1 

-ďalšie 4 tenisové dvorce

– l novú cvičnú stenu

– petangové ihrisko

– na sociálnej budove sme urobili novú strechu, fasádu, v interiéri sme urobili šatňu, bufet, sociálne zariadenia-WC, sprchu – všetko to v hodnote cca 5,4 milióna Sk !!! 

Vo februári 2010 ZŠ a tenisový areál pri ZŠ Komenského l v Trebišove museli ustúpiť developerskému projektovému zámeru, a to vybudovaniu obchodného reťazca Kaufland.

A to pre TK JUNIOR TV znamenalo KONIEC – bez finančnej kompenzácie zo strany mesta, rsp. developera.

So stratou TA prišiel TK JUNIOR TV po 15 rokoch systematickej športovej činnosti  nielen o svoj tenisový stánok, ale aj o vybudovanú členskú základňu/40 registrovaných členov všetkých kategórií od mladších žiakov po seniorov/ a 40 členov fun klubu.

.Prerušila sa 7-15 ročná tradícia organizovania krajských súťaží a organizovania turnajov/okresného, regionálneho a celoslovenského charakteru pre všetky vekové kategórie – najznámejšie: Memoriál Róberta Béreša, Tenisový turnaj zdravotníkov východného Slovenska, Turnaj k MDD, Turnaj učiteľov a nepedagogických zamestnancov školstva…/

Pred búračkou ZŠ Komenského l v Trebišove s TA TK JUNIOR TV pri ZŠ Kom l TV

…a je vymaľované…