Rok 2021

1/ XX. ročník Memoriálu Róberta Béreša/ 22.05.2021

Pri slávnostnom príhovore prezidenta TK JUNIOR TV pri zahájení jubilejného 20.ročníka MRB sme si všetci účastníci spomenuli nielen na nášho výborného hráča a človeka – Róberta, ale aj na ostatných známych tenistov z Trebišova a vsl. regiónu, ktorí opustili naše rady/ Stano Beca a Miro Kovaľ zo Slavoja TV, Palko Koščo, Rudo Teplický a Janko Demko „zo Zväzarmu“ – Senior klubu, Janko Milták z Vranova n/T, Ďuri Tomasch z KE/, ale pietnou tichou spomienkou v trvaní 1 minúty sme si uctili aj všetky obete corona – pandémie na Slovensku a vo svete.
Úvod turnaja pozdržalo t.r. nie počasie, ale nutná kontrola čestných vyhlásení o dvojitom očkovaní, rsp aktuálnom testovaní alebo prekonaní coronavirovej infekcie všetkých zúčastnených/ do tenisového areálu neboli bez tohto potvrdenia vpustené ani sprievodné osoby, ani diváci/. Tým bola splnená litera zákona.
Napriek nie veľmi priaznivej predpovedi a hrozbe prehánok, počasie vydržalo, a tak 

47 aktívnych tenistov mohlo odohrať duely v 4 kateg dvojhry, vo 2 kateg štvorhry a odohral sa aj celý turnaj útechy/ t.j. 16 hráčov všetkých kategórií, ktorí nepostúpili zo základných skupín do finálovej fázy jednotlivých kategórií hlavného turnaja/.
Finále dvojhry mužov od 18 do 35 rokov sa odohralo za umelého osvetlenia a po dohovore vranovčanov / vo finále štvorhry-súčet veku dvojice nad 96 r. boli oba páry z Vranova n/T / finále odohrali v nedeľu na domácej antuke vo Vranove n/T.


Výsledky: Dvojhra :


 I/kateg 18-35 roč.:
                                SF: Lacko/KE/-Koscelanský/Seč/ 5/2 WO
                                      Kičiň D/TK JUNIOR TV/SNINA/- Kacuninský/Prešov/ 6/3
F: Kičiň-Lacko 6/3

II/ kateg 36-50 roč.:
                                 SF: Kulín/TV/- Šesták/TV/ 6/2
                                       Čulka/KE/ – Kišš/KE/ 6/3
F: Kulín – Čulka 6/1

III/ kateg 51 r.+ :
                             SF: Milták/Vranov n/T/ – Pavlikovský/Slavoj TV/ 6/1
                                   Marcinov/Vranov n/T/ – Pavliška/ Vranov n/T/ 6/1
F: Milták– Marcinov 7/6 /5/

IV/ kateg 61 r.+ :
                             SF: Solanka/Bardejov/– Malý/KE/ 6/0
                                   Vaššo/Vranov n/T/-Kmeťo V /TK JUNIOR TV/ 6/1
F: Solanka-Vaššo 6/2

Štvorhra :  I/ Súčet veku dvojice do 96 r:

1/ Ďurika/SNINA/, Sninský/HN/
2 /Seman S., Polák R / Prešov/
3/ Koscelanský, Kvočák/Sečovce/
4/ Kulín, Šesták /obaja Trebišov

                  II/ Súčet veku dvojice nad 96 r:

1/ Milták J, Marcinov M./Vranov n/T/
2/ Pavliška, Kentoš /Vranov n/T/
3/ Malý/KE/, Filipovič/KE/
4/ Pavlikovský, Mihálik E/Slavoj TV/

Turnaj útechy – DVOJHRA  : 1/ Béreš Peter/TK JUNIOR TV/ 

                                                     2/  Kentoš Róbert/ Vranov n/T/

v

2/ VII. ročník turnaja k MDD/ 05.06.2021

Dňa 5.6.2021 usporiadal TK JUNIOR TV pre svoje ratolesti VII.ročník tenisového turnaja pri príležitosti MDD. Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov/z celkového počtu 26 – detí, žiakov a dorastu v TK / za účasti divákov – rodinných príslušníkov. 

Pri zahájení každý z aktívnych účastníkov obdržal balíček so sladkosťami, o malinovky sa postaral sponzor f. BOZED, fazuľový guláš a hot dogy pripravili teta Marta a ujo Vlado, duely rozhodovali tradične členovia TK, a to Miro, Milan, Peťo a Maroš.

Pri záverečnom hodnotení turnaja okolo 13.00 hod každý z účastníkov, bez rozdielu poradia, obdržal trofej a drobnú cenu. Celú akciu zvečnilo mnoho fotografov z radov rodičov a organizátorov.

Poradie: 

I. Dorast:                                 II. St.žiačky: 

 1. Fazekáš Jakub                  1.  Sotáková Sára  

 2.  Čižmár Daniel                   2.  Lešová Mia

                  3. Kušnírová Tonka

                                            4.  Zbojovská Eliška

III. Ml.žiaci   – sk. A:                                    – sk.B:

 1. Lešo Peťo                                 1. Horváthová Veronika
 2. Horváth Paľo                             2. Ngujen Tomáš
 3. Fazekáš Marko                          3. Hoľanová Viki
                                                     4. Sokol Samo

Mimo hodnotenia odohrali vzájomné duely:

 • Fazekáš Jakub so Sárou Sotákovou, prekvapivý bol výsledok 5/7
 • Čižmár Daniel s Miou Lešovou- 6/0
 • Kušnírová Tonka s Peťom Lešom- prekvapivý bol výsledok 1/6
 • Neodohral sa duel zranenej Elišky Zbojovskej s Markom Fazekášom, ale odohrali zápas Marko Fazekáš s Veronikou Horváthovou: 6/1.

IV. Deti:
V hravých disciplínach, kde okrem hodu lietajúcim tanierom, hodu na na terč – boli zastúpené: hod loptičky raketou do koša, slalom s loptičkou na rakete/na čas/, podanie, forhand /pri backhande sa už drobizg nudil/ bolo poradie: 

 1. Lacko Oliver                    5. Jány Teo
 2. Béreš Robko                     6. Hugo Zbojovský
 3. Chovancová Lilka            7. Zedníčková Peťa
 4. Ngujen Kristián 

Rodičia mali z drobizgu radosť, víťazi sa tešili, u niektorých porazených, ako to už býva-nechýbali slzičky žiaľu, ale konfrontácia poukázala na to, že sa musí celý rok, či v zime, či v lete -pilne trénovať a výsledky sa dostavia.
                                                                         Tešíme sa na ďalšie akcie…

3/ Interný turnaj k dňu Otcov, dňa 20.6.2021

Dňa 20.6.2021 pri príležitosti Dňa otcov sa v TK JUNIOR TV rozhodlo o internom turnaji, v dvojhre a štvorhre mužov a seniorov, kde záverečné výsledky budú  podkladom pre zostavenie interného rancingového rebríčka.

Keďže namiesto tradičného guláša sa pripravoval perkelt z hydinových puporkov, sŕdc a pečene, turnaj sme nazvali „puporkový“.

Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov, z toho 14 vo dvojhre/sk.A-8, sk.B-6/ a 16 vo štvorhre.

Poznámka: Zo zdravotných dôvodov nehral hráč Štempák Maroš a Milan Béreš /nehral dvojhru/, z iných dôvodov ostatní členovia TK JUNIOR TV. Do rebríčka boli všetci nehrajúci hráči zaradení na základe umiestnenia v zápasoch predchádzajúcej časti letnej tenisovej sezóny 2021.

Rebríček je zostavený z dôvodu druhej,  vyzývacej časti letnej tenisovej sezóny, kedy hráč umiestnený v rebríčku o stupienok nižšie, môže vyzvať hráča umiestneného v rebríčku pred ním o zápas o zmenu poradia.

Výsledky dvojhry :

A skupina/mladší/ :

1.      Béreš Peter                   5. Lešo Ján

2.      Begala Maťo                 6. Rýchlik Roman

3.      Fazekáš Jakub               7  Huľo Julo

4.      Čižmár Daniel               8. Pčolinský Michal

B skupina/starší/ :

1.      Béreš Miro                   4. Kmeťo Vlado

2.      Dančák Dušan              5. Gočik Pavol

3.      Petro Miloš                   6. Jaššo Marián

Výsledky štvohry /bez rozdielu veku/:

1.      Béreš Peter, Kmeťo Vlado    5 Fazekáš Jakub, Čižmár Daniel

2.      Béreš Milan, Béreš Miro         6. Lešo Ján, Petro Miloš

3.      Begala Maťo, Huľo Julo         7. Rýchlik Roman, Pčolinský M

4.      Dančák Dušan, Jaššo M          8. Gočik Pavol, Gergelyi Šani

VII. ročník turnaja štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov / 21.08.2021

Turnaj sa neorganizoval  pre chabú spoluprácu partnerov z minulých rokov…

4/  XXII. ročník turnaja pedagógov a nepedagogických pracovníkov v školstve / 04.09.2021

5/ XII. ročník turnaja zdravotníkov v tenise / 02.10.2021

Len s ohľadom na tradíciu sme v rámci VI. ročníka Turnaja priateľov klubu vytvorili 2 skupiny zdravotníkov – v kategórii A/ do 50 rokov a v kategórii B/ nad 50 rokov a títo zdravotnícky hráči súbežne s turnajom záveru sezóny odohrali XII. roč. turnaja zdravotníkov vsl. kraja.

Výsledky: A/ skupina do 50 rokov: 1/ Mihálik Erich/TJ Slavoj TV/

                                                            2/ Ferčák Marek /TJ Slavoj TV/             

                                                            3/ Jakubek Paťo / Vranov n/T/

                  B/ skupina nad 50 rokov: 1/ Vaššo Sáša/Vranov n/T/

                                                              2/ Béreš Milan /TK Junior TV/    

                                                              3/ Suchý Robo /TJ Slavoj TV/

Tento ročník bol záverečným podujatím organizovaným klubom TK JUNIOR TV pre zdravotníkov, v tejto podobe ho v budúcnosti, pre nezáujem tých, pre ktorých sme ho organizovali, už usporadúvať nebudeme…

6/  VI. ročník turnaja priateľov klubu / 02.10.2021

V závere tenisovej sezóny, už tradične s nádherným počasím babského leta, v našom klube TK JUNIOR TV organizujeme tenisový turnaj pre priateľov nielen z nášho klubu, ale aj zo širokého okolia vsl. regiónu/ t.r. to boli účastníci z Vranova n/T, HN, KE, Sečoviec, Kuzmíc/.

Dátum tohoročného turnaja sme posunuli o týždeň skôr, t.j. na 2.októbra a urobili sme dobre. Mali sme rekordnú účasť 40 tenistov, z toho 6 žien / tie hrali vlastnú súťaž  v skupine každá s každou/ a 8 zdravotníkov / vytvorili sme z nich 2 vekové skupiny – do a nad 50 rokov, z ktorých postupovali prví dvaja, tak ako aj ostatní účastníci turnaja, do 8 členného „pavúka“ hlavnej súťaže, kde sa hralo o postup do SF a F turnaja danej vekovej kategórie.

Výsledky:

Dvojhra žien: 

1. Bučková Katka /KE/

2. Fárová Veronika /TV    

3. Koščová Paula /Sečovce/                  

Dvojhra mužov do 50 r:                                       Dvojhra mužov nad 50 r:  

1.Garan-Maťaško Mário /KE/                               1. Milták Jozef/Vranov/

2. Šesták Marek /TV/                                            2. Venglár Milan /H

3. Štempák Maroš /TK JUNIOR TV/                   3. Vaššo Sáša /Vranov/

                                                                           Na štvorhru už nezvýšil čas…snáď nabudúce…

\

Klubová letná liga (muži + dorast) po 24.04.2021

I. ročník – 2021:      

DVOJHRA:    1. Béreš Peter

                         2. Štempák Maroš     

                         3. Begala Maťo 

Klubová liga družstiev – hrajú sa 2 dvojhry a 1 štvorhra

Do súťaže bolo zaradený 9 dvoj-trojčlenných družstiev, ale oficiálne začalo súťaž len 8 družstiev/ bez Pčolinského a Rýchlika- nie sú členmi TK JUNIOR TV/a z tých 8 družstiev  po 2 zápasoch odstúpilo ďalšie družstvo /Huľo Julo, Petro/.

V podstate zo 7 družstiev do užšieho finále /4 družstvá/ nepostúpili 3 družstvá /1/ Gočik P, Gergelyi, Jožiov, 2/ Matys Ďoďo st, Vince, Čičík J/,3/ Matys Ďoďo ml, Fazekáš J, Čižmár D/.

FINÁLOVÁ  SKUPINA:  1/ Béreš Peter, Lešo Ján, Varga Eči

                                             2/ Béreš Milan, Béreš Miro, Jaššo Marián

                                             3/ Begala Maťo, Fazekáš Majo, Zedníček

                                             4/ Štempák Maroš, Kmeťo Vlado, Dančák

I./ Béreš P – Begala M  4/2 4/1 
    Lešo J – Fazekáš M   0/4, 2/4 

    BP,LJ – BM,ZJ      9/4  

    BP,LJ  :  2/1 

II/ BP- Dančák 4/1,4/1 
     LJ- Štempák 1/4. 2/4   

     BP,LJ-ŠM,DD 10/9/6/      

     BP,LJ :  2/1  

III/ BP-Jaššo  M 4/1,4/0

       LJ- Béreš Milan 2/4,0/4          

      BP,LJ-MB 2  9/2                       

       BP,LJ  : 2/1   

IV/  Fazekaš M – Béreš Milan 1/4, 1/4   

         Zedníček J – Béreš Miro 3/4/5/, 0/4

         Begala M, FM  – BM 2x 9/7 

       MB2  :   2/1

 V/ ŠM – F M    4/0,4/2
      DD –Z J 0/4.4/3. 10/3    

Výsledky Klubovej ligy družstiev – ŠTVORHRA :

1.  Béreš Peter, Lešo Ján, Varga Eči

2.  Béreš Milan, Béreš Miro, Jaššo Marián

3. Štempák Maroš, Kmeťo Vlado, Dančák Dušan