Rok 2017

1/ Novoročný turnaj detí + žiakov/prenájom UŠ + HOBES arény/ 7.1.2017

Turnaja sa zúčastnilo 19 účastníkov.

Výsledky

– Deti: F: Peťo Lešo – Filip Kočiš 4/0 F: Viki Hoľanová – Lilka Jozefiová 4/0

  – Ml.Ž /A/: 1. Laura Spišáková  Ml.Ž./B/: 1. Kristínka Šramková 

          2. Ďoďo Matys                 2. Tonka Kušnírová

           3. Mia Lešová                3. Sára Sotáková

– St.Ž:  1. Mário Filip 2. Biba Borščová  3.Valentína Kundrátová

2/ Novoročný halový turnaj mužov v štvorhre/ prenájom HOBES arény/ 7.1.2017

Turnaja sa zúčastnilo 7 párov.

Výsledky: F: I. Begala M., Ňaršanský B. – II. Ďurika Š., Oláh M. 6/2

          III. miesto: Béreš P., Huľo J,  Dančák D., Varga E.

3/  XVI. ročník MRB 20.5.2017

Počet účastníkov: 49.

Hralo sa v 3 kateg. dvojhry:

Výsledky:        I/ – 18-35r./14/ 1/ Baláž Matej/KE/

                                                  2/ Polák Jakub/TJ Slavoj TV/

                                                  3/ Bučko Roman/Kuzmice/

                        II/ – 35-50r./14/  1. Ďurika Š/TK Junior TV/

                                                    2. Marcinov Milan/Vn/T/

                                                    3. Stebila Stano/Snina/

 Výsledky:  III/+ 50r./15/    1. Béreš Miro/TK Junior TV/

                                              2. Frič Igor/KE/

                                              3. Solanka Miro/Bardejov/, Pavlikovský

a v 2 kateg. štvrohry :

1/ súčet veku dvojice do 96r/10 párov/ 

Výsledky:    1/ Polák J, Mihálik D /TJ Slavoj TV/

                     2/ Šesták M, Zeleňák M /TV/

                     3/ Frič I, Baláž S/KE/,  3. Sojko, Bujko / n/T/  

2/ súčet veku dvojice nad 96 r./9 párov/ 

Výsledky:   1/ Milták J, Marcinov M/V n/T/

                    2/ Begala, Pavlikovský /TK Junior TV, TJ Slavoj

                    3/ Béreš Miro/TK Junior TV/ , Solanka/Bardejov/

4/ III. ročník k MDD 3.6.2017 

Turnaja sa zúčastnilo 16 detí a žiakov nášho klubu.

Výsledky:

Deti:                                        Ml.žiaci/ A sk:                ML.žiaci /B sk:          

1. Lešo Peťo                         1. Sotáková Sára             1. Spišáková Laura       

2. Kondželová Karin               2. Šrámková Kristína       2. Tóth Dávid               

3. Kočiš Filip                           3. Kušnírová Tonka         3. Matys Ďoďo            

                                                 4. Zbojovská Eliška         4. Lešová Mia

                                                                                          5. Filip Matej

St.žiaci:

1. Filip Mário

2. Kundrátová Valentína

3. Malackaničová Ester

5/ VIII. ročník turnaja zdravotníkov 23.6. 2017

Najpočetnejšia účasť na tomto ročníku turnaja /28 účastníkov, z toho 6 žien/, pravdepodobne z dôvodu, že v r. 2016 sme tento turnaj z organizačných dôvodov neusporiadali/.

Priebeh turnaja znepríjemnila ranná nevídaná prietrž a poobedňajšia búrka s ľadovými krúpami, ale aj napriek týmto poveternostným vrtochom sme turnaj dohrali.

Výsledky:

Dvojhra M do 45r:                                           Dvojhra M nad 45r:

1. Tokár Rudo/NsP MI/                                    1. Béreš Milan/TK JUNIOR TV/  

2. Mihálik Erich/TJ Slavoj TV/                          2. Michalčík Fero/NsP TV/

3. Bača M./Sečovce/                                           3. Vaššo Sašo/Vn/T/

Ženy: 1. Michalčíková M/NsP TV /                 

           2. Kretovičová /ŽN KE/                                                   

           3. Borková /NsP MI/     

ŠTVORHRA:1.Jakubek P, /NsP Vn/T/, Mihálik E 

                        2. Béreš M., Lešo J. /obaja TK JUNIOR TV/

6/ II. ročník štvorhier v rámci Dni mesta Trebišov 26.8.2017

Účasť: 14 párov.

Výsledky:

1/ súčet veku dvojice do 95r / 8 párov/ 

Výsledky:    1/ Minárik , Micák Jozef /TJ Slavoj/

                     2/ Kičinko, Ferko /TJ Slavoj/

                     3/ Polák J, Mihálik D /TJ Slavoj TV/

2/ súčet veku dvojice nad 95 r. /6 párov/ 

Výsledky:  1/ Béreš Milan, Peter /TK Junior TV/

                   2/ Ochotnický, Malý/KE/

                   3/ PavlikovskýJ., Šimko M / TJ Slavoj/

Útecha: 1. Ďurika Š, Oláh M./TK Junior TV/

              2. Huľo J, Kmeťo V /TK Junior TV/

7/ XIX. ročník tenisového turnaja učiteľov a nepedagogických pracovníkov v školstve 1.9.2017

Veľmi nízka účasť /9 aktérov, z toho 1 žena/.

Výsledky:                     Dvojhra: 1. Béreš Peter/Sečovce/

                                                       2. Repovský /KE/

                                                       3. Béreš Miro/Gymko/,  3. Huľo Julo/Kuzmice/

                                     Štvorhra1. Béreš Peter, Huľo Julo

                                                      2. Begala Maťo/Gymko/

                                                      3. Koščo Peter/Cirkevné gymko/

8/  II. ročník tenisového turnaja priateľov klubu – záver letnej sezóny 15.09.2017

Účasť: 31 hráčov / z toho 5 žien /

Výsledky:      Dvojhra:

Muž do 45 r.: 1. Polák J./TJ Slavoj TV/

                         2. Micák J /Dargov/

                         3. Kičiň D,  3. Seman D /obaja TK JUNIOR TV /

 Muž nad 45 r. 1. Pavlikovský J. /TJ Slavoj TV/

                           2. Venglár M /HN/

                           3. Béreš Miro,   3. Béreš Milan /obaja TK JUNIOR TV /

Ženy:  1. Storošková T /Dargov/                 Štvorhra:   1.    Pavlikovský, Micák

            2. Potočníková J. /TV/                                            2.    Béreš P, Seman D

             3. Matysová J. /TK JUNIOR TV/

9/ Turnaj detí 1. 10. 2017