Pokyny – Kódex

POKYNY

1. Hru na dvorci umožňuje po predchádzajúcom dohovore výhradne správca areálu.

2. Doba prenájmu je spravidla 60/120/ minút, z toho 55/115/ min. je určené na hru, 5 min. na úpravu dvorca.

3. Po skončení hry je potrebné upraviť povrch dvorca škrabkou resp. metlou, podľa pokynov správcu.

4. V tenisovom areáli je potrebné udržiavať poriadok a čistotu. Na odpadky /obaly z nápojov a potravín…/ sú určené odpadkové nádoby rozmiestnené v areáli.

5. Sociálne zariadenia a toalety sú umiestnené v budove. Vykonávanie fyziologických potrieb na iných miestach je neprípustné.

6. Do tenisového areálu je zakázané vodiť psov /mačky.

KÓDEX SPRÁVANIA

1. Na dvorce možno vstupovať len v čistom tenisovom oblečení /tričko,  „kraťasy“…/ a v tenisovej obuvi vhodnej na antuku. Hra v „civilnom oblečení“, plavkách alebo bez trička nebude umožnená.

2. Pri hre platia všeobecné pravidlá slušného správania s patričným ohľadom na ostatné osoby, divákov a hráčov na iných dvorcoch. Nešportové, hlučné, či inak urážlivé správanie nie je tolerované.

3. Hráči nesmú používať počuteľné vulgárne výrazy a robiť nijaké obscénne gestá.

4. Priamo na dvorcoch nie je dovolené fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Rovnako osoby pod vplyvom alkoholu, bezdomovci a osoby, ktoré nemajú priamy vzťah k tenisovému dianiu,  nemajú dovolené zdržiavať sa v  tenisovom areáli.